1. And I said to the toilet “flush that massive shit!”